Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Yayıncı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 83 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Üç Aylar’ın birbirinden güzel olan özelliklerini şu şerefli sözleri ile açıklamıştır: “Recep ayının sair aylar üzerine fazileti, Kur’an’ın öteki kitaplar üzerine fazileti gibidir. Şaban’ın öteki aylar üzerine fazileti, benim diğer Peygamberlerin üzerine faziletim gibidir. Ramazan’ın sair aylar üzerine fazileti, Allah-u Teâlâ’nın yarattıkları diğer şeyler üzerine fazileti gibidir.” Üç Aylar ile ilgili bugüne kadar pek çok eser kaleme alınmıştır. Ancak Abdülkadir Geylânî Hazretler
80 TL.
Yüce Allah kullarına doğru ve yanlışları belirtmiş, sâlih amel sahiplerini de müjdelemiştir. Son vahiy, ihtilafların çözüm yollarını göstererek, gereği gibi kul olunmasını istemektedir. Bu durum, Hz. Peygamberin şahsında “Emrolunduğun gibi dost doğru ol!” ifadeleriyle belirtilmiştir. Kur’ân, Allah’a engelsiz giden yolu “istikamet”, fiilleri de “sâlih amel” olarak nitelemektedir. Bu bağlamda cennete götüren yola “sırât-ı müstakîm”, cehenneme götüren yola da “sebîle’l-ğayy” adı verilmiştir. Kulun yaratıldığı
150 TL.
1984, George Orwell'in ömrünün son günlerinde yayımlayabildiği başyapıtıdır. Orwell bu romanında, yirminci yüzyılda bütün dünyanın Okyanusya, Avrasya ve Doğuasya adlı üç süper devlet tarafından yutulması sonucu ortaya çıkan ideolojilerin toplumlara egemen olduğu bir dünya sistemini konu alır. Okyanusya'da, merkezi bir partinin yönetimi altında, her şeyin bütünüyle devlete ait olduğu, her türlü aykırılığın yok edildiği, tüm dünya tarihinin resmî ideolojinin çarpıtmalarıyla yeniden yazıldığı, belleksiz ve muh
70 TL.
Birinci Dünya Savaşında Türklerin Çanakkale de gösterdikleri kahramanlık destanının bir benzeri de Hicaz da kutsal toprakların müdafaasında yaşanmıştır. Mondros Mütarekesi (1918) ile Osmanlı İmparatorluğunu parçalayan güçlerin ve yandaşlarının karşısında Fahreddin Paşa ve kumandasındaki kahraman Türk Askeri, mütareke şartlarını ve Osmanlı Sarayının emirlerini hiçe sayarak bu toprakları hiçbir karşılık beklemeden dinlerine ve Peygamberlerine olan engin sevgi ve saygı ile savunmuşlardır. Allah yolunda; Onun y
200 TL.
Kur'ân ilimleri arasında, sınırlı ölçüde yer aldığı görülen nesihle ilgili yorumların farklı oluşu, nesih kelimesine verilen anlamdan kaynaklandığı gözlenir. Konuyla ilgili görüş ve yorumlar dört noktada toplanır. 1 Neshin bir eğitim ve tebliğ stratejisini oluşturması. 2 Nafile de olsa, uygulama imkânı olan ayetlerin muhkem kabul edilmesi. 3 Kur'ân'ın icazı karşısında çaresiz kalan müsteşrik ve Ehl-i Kitab'ın görüşleri. 4 Neshin varlığına karşı olan alimlerin konuya yaklaşımları. Kur'ân-ı Kerim'de nesih söz
100 TL.
Ali Fuad Başgil´in bu eseri, yayınlandığı günden bu yana defalarca basılmış ve her nesile ayrı ayrı seslenmiştir. Büyük-küçük her insana verdiği ve vermeye devam edeceği şeyler şimdi olduğu gibi, nesiller boyu da devam edecektir. Kendisinin de belirttiği gibi "Bu kitap, sadece fikri çalışma atölyesinin genç ve tecrübesiz çırakları için faydalı olabilecek bir rehberdir." Gerçi her ne kadar kendisi böyle söylese de, bu kitap genç ve tecrübesiz çıraklara da rehber olmakla beraber, yaşlı ve tecrübeli ustaların
40 TL.
Cumhuriyet tarihinde ilk defa, siyasi çıkar peşinde olup, çıkarları uğruna tarihi gerçeklerin gün yüzüne çıkmasını engellemeye çalışanlarca, kanunlar hiçe sayılarak, ellerinde bulundurdukları siyasi güçle bir kitap yakılıp yok edildi. " Türkiye Cumhuriyeti" temellerinin atılmasında emekleri geçen kadroda yer alan Kazım Karabekir Paşa´nın yakın tarihimize ışık tutacak ve "Türk İstiklal Tarihi"´nin yazılmasına katkısı olacak bu kitabın ne amaçla, neden, nasıl ve kimler tarafından yok edildiğini olayların için
7 TL.
Tükendi
Asıl eğitimci ve terbiye eden Yüce Allah'tır. O peygamberlerini eğitmiş, peygamberleri de ümmetini eğitmiştir. Hz. Peygamber'in eğitimi insanlık alemiyle başlayarak doğumuna kadar en güzel bir şekilde gelmesi sağlanmıştır. Son Nebi'nin durumu üç aşamada gerçekleşmiştir. 1. İlk olarak Hz. Âdem'den itibaren bütün peygamberler rahmet peygamberi olacağı tanıtılarak kendi ümmetine ve gelecek nesillere haber verilmesi emredilmiştir. Bu vesileyle ilahi kitapların hepsinde Hz. Peygamber'in geleceği müjdelenmiştir.
100 TL.
İnsanın yetişip gelişmesinde, din kültürü ve eğitimi almasında sohbetlerin tesirleri büyük ölçüde görülmektedir. Sohbet dinleyenlerin, tarihi gerçekleri işitenlerin bundan ibret alarak kendilerine ders çıkaracakları muhakkaktır. Yüce Allah, dinleyenlerin daima ibret alacaklarını ve faydalanacaklarını beyan buyurur: Şüphesiz bu söylenenlerde dinleyen bir toplum için ibretler vardır. (Yunus:67) Vaaz ve irşad hizmetlerinin daha doyurucu olması, yaygın hale gelmesi niyetiyle yazdığımız 52 Haftaya 52 Sohbet kita
500 TL.
Gençlerle Başbaşa, Ali Fuad Başgil'in vatan evlatlarına ahlâk, gayret ve başarı prensiplerini aşılayan en önemli vasiyeti niteliğindeki eserlerindendir. Yağmur Yayınevi, Gençlerle Başbaşa'yı Osmanlıca basmak suretiyle bu hizmeti farklı bir sahaya taşımakla beraber, gençlerin dedelerinin diliyle de bu eseri okumalarına imkân sağlamaktadır. Altı asırlık Osmanlı ve İslam medeniyetin kapısından Osmanlıca Gençlerle Başbaşa ile girmek, eski tabirle "münevver, mütefekkir, muharrir" olmanın yanında, başarılı olman
80 TL.
Yaptığı Kur´an ve İman hizmetleri ile 20. yüzyıl din eğitiminde önemli bir yeri olan Gönenli Mehmet Efendi, bütün yönleriyle örnek bir şahsiyettir. İsteyen ilim, isteyen irfan bulmuştur onda. O, şartlar ne olursa olsun talep edene Kur´an öğretirken, darda kalanlara yardım etmeyi de hizmet bilmiştir. İnsanların gönül dünyasında hizmetleriyle taht kuran, onları doğru ve güzel olana yönlendiren ilim, irfan ve hizmet pınarı Gönenli Mehmet Efendi´nin hayatından kesitler sunularak Kur´an eğitimi ve sosyal faaliy
150 TL.
"(Resûlüm!) Kullarım sana Beni sorarlarsa, bilsinler ki Ben (onlara çok) yakınım. Bana dua ettiği vakit, dua edenin duasını kabul ederim. Artık onlar da davetimi kabul edip Bana inansınlar ki doğru yolda yürüyenlerden olsunlar." (Bakara, 186) "Dua mü'minin silahı, dinin direği, göklerin ve yerin nurudur. Dua ibadetin özü ve anahtarıdır." (Hadis-i Şerif)
80 TL.
Ey dünya işleriyle meşgul olup duran adam Sonu gelmeyen emeller seni aldatıp duruyor Ecel gelip çatana kadar bu gaflete son veremeyecek misin? Bilmiş ol ki, ölüm aniden geliverir. Kabir de amellerin sandığıdır, yaptıklarını orada bulacaksın Ölümün korkularına sabret. Bilmiş ol ki, ecel tamamlanmadan da ölüm gelmez.
100 TL.
"Bize Göre ve Bir Seyahatin Notları" Ahmet Haşim'in 1920'lerin sonlarında İkdam Gazetesinde yayınlanan günlük yazılarından oluşmuştur. İnce bir zekâ, keskin bir nüktedanlık ve başarılı bir gözlemcilik ürünü olan bu yazılar, farklı bir bakış açısına ve zengin bir dil kültürüne sahip olan Haşim'in şiirde olduğu kadar nesirde de dikkat çekici bir üslubu olduğunu ortaya koymuş ve yaklaşık yüz yıldır değerinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Özellikle 100 Temel Eser kapsamında yayınlanmasından sonra ilk ve ortaöğret
8 TL.
Tükendi
Ömer Seyfeddin, Türk edebiyatının en önemli yazarlarından birisi olarak, genç yaşta ölümüne rağmen, ardında bugüne kadar sıcaklığını ve okur kitlelerinin taze ilgisini koruyan çok sayıda hikâye bırakmıştır. Konuları itibarıyla tarihi zamanlardan aktüelin zenginliğine uzanan bir çeşitliliği de ortaya koyan bu hikâyeler, XX. yüzyılın başından günümüze nesilleri beslemiştir. Bu kitap, yazarın hikâyelerinin en beğenilmiş ve sevilmiş olanları arasından yapılmış bir seçmeyi içermektedir. Seçilen hikâyelerde, say
50 TL.
Türk ve dünya edebiyatıyla fikir hayatının öncülerinin başında gelen Mevlana Celâleddin-i Rumi milletimizin varlığı ve eserleriyle övünç duyduğu büyük bir velidir. Geride bıraktıklarıyla Doğulu ve Batılı birçok aydının ilham kaynağı, onun yolunda gidenlerin de ışığı olmuştur. İnsanların ve bilhassa gençlerimizin bu büyük dehanın sonsuz zenginliklerle bezeli fikir sofrasında ihtiyaç duydukları her şeyi bulacakları inancındayız.
50 TL.
Birinci Dünya Savaşında Türklerin Çanakkale de gösterdikleri kahramanlık destanının bir benzeri de Hicaz da kutsal toprakların müdafaasında yaşanmıştır. Mondros Mütarekesi (1918) ile Osmanlı İmparatorluğu nu parçalayan güçlerin ve yandaşlarının karşısında Fahreddin Paşa ve kumandasındaki kahraman Türk Askeri, mütareke şartlarını ve Osmanlı Sarayının emirlerini hiçe sayarak bu toprakları hiçbir karşılık beklemeden dinlerine ve peygamberlerine olan engin sevgi ve saygı ile savunmuşlardır. Allah yolunda; Onun
150 TL.
Demokrasi terbiyesinin ahlâki formülü şudur: İyiliği ve adaleti sevecek, kötülükten ve zulümden nefret edeceksin. Yalnız ve adaleti sevecek, kötülükten ve zulümden nefret edeceksin. Muktedir isen elin, kolunla, değilsen sözlerin ve yazılarınla buna da muktedir değilsen kötülük ve zulüm yapanlardan yüz çevirip onlara selam vermemek ve merhaba dememek suretiyle mücadele edeceksin... Bahtiyar o memlekettir ki, vatandaşları bu terbiye ile bezenmiştir...
150 TL.
Dünya çapındaki bilim adamı ve hukukçumuz Ordinaryüs Profesör Ali Fuad Başgil bu eserinde,27 Mayıs 1960 İhtilali´nin sebeplerini tarafsız bir bakış açısıyla gözler önüne seriyor. İhtilal´den bir ay kadar önce, bizzat Başbakan Adnan Menderes ve Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından Ankara´ya davet edilen ve "Ne yapmamız lazım?" diye görüşüne başvurulan Başgil, o dönemde yaşananların en önemli şahitlerinden biridir. İhtilal´in ülkeye nelere mal olacağını, milletin geleceğini nasıl kötü etkileyeceğini ta o
100 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 83 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1