Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
(x)Genel Kültür
Yayıncı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 17 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
"Güzel gören güzel düşünür Güzel düşünen hayatından lezzet alır." Hoşgörü sağlıklı insan davranışıdır. Bakışı güzel, niyeti hayırlı ve işleri faydalı olanların özelliklerindendir. Her olumlu davranışların başında hoşgörü olduğu gibi bütün olumsuz davranışlarında da hoşgörü eksikliği olduğu görülmektedir.
40 TL.
Mustafa Kemal, Vahdeddinin ölüm haberini alınca: Onurlu bir adam daha vefat etti. İsteseydi Topkapının bütün cevahirini götürür, gittiği yerde kendi Ordusunu kurup geri dönerdidemiştir. Vahdeddin saltanatını bırakarak, İstanbuldan nasıl çıktı, nerelere gitti, tekrar padişah olabilmek hülyasıyla ne gibi çalışmalar içinde oldu, Bu arada yaman bir aşkın pençesinde neler çekti ve nihayet günün birinde, binbir İtina ile hazırlattığı baklava tepsisinin başına oturmadan nasıl göçüp gitti? Bütün bunları
25 TL.
Tükendi
Kandemir, Lübnanın Cünye Köyünde inzivaya çekilen Rıza Tevfikle bir ay beraber kalmış, kendisiyle görüşmeler yapmış, daha sonra bunları Türk okurlarına ulaştırmıştır. Rıza Tevfikin İtirafları, 21 yıl süren gurbet hayatının ardından 1943 yılında Türkiyeye dönen Rıza Tevfikin olgunluk ve vatandan ayrılmanın verdiği ıztırap yüküyle ciddi bir muhasebe içinde olduğu bir dönemde kaleme alınması bakımından son derece kıymetli itiraflardır. Bu itirafların satır aralarında Rıza Tevfikin büyük bir iç hesaplaşma için
40 TL.
Hoş geldin Söylemek istediğimiz çok şey var, Hayata dair, sevdaya, hasrete dair, Hayal gücüne, siyasete, ahlaka dair, Kültüre, sanata, edebiyata dair, Ve elbette EĞİTİME dair... Ve sadece söylemeyi değil, Dinlemeyi, paylaşmayı, tartışmayı, Söyleşmeyi ve yazışmayı, Ve elbette biraz daha insanlaşmayı... Ve heyecanla, umutla, sevdayla, Ama kendimizden azaltarak değil, Çokta yok olarak değil, Birlikte çoğalarak... Sen de misafir olma hayata, ev sahibiyiz çünkü yaşamın... TAHSİN AKÇAY
30 TL.
Âkifin Vasiyeti Yabancı sesleri geldikçe reh-güzârımdan, Hep inkisâr-ı emel taştı, rûh-i zârımdan. Vatan-cüdâ olayım sînesinde İslâmın? Bu âkıbet, ne elîm intikamı eyyâmın! Benim - ki yaşlıyım artık - düşük kolum, kanadım; Bu intikamı çalışsın da alsın evlâdım!
20 TL.
İnsanın maddi yapısının yanında mânevi duyguları olduğu gibi milletlerin ve devletlerin de mânevi yönleri vardır. İnsanın irade, sevgi, azim ve cesaret gibi faziletleri mânevi duygularıyla alıp ilerleyişi gibi devletler de mânevi yapıları ile gelişip yükselirler. Osmanlı Devleti, hem maddi hem de mânevi güce erişmenin neticesinde başarılı olmuştur. Maddi hazırlık, maneviyatla takviye edilmiştir. Osmanlı için fetih demek, Allah adını yeni yerlere ulaştırılmak, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)in hayat-ı saadetini
18 TL.
Tükendi
Şiir, sözün özüdür; berceste mısralar ise şiirin özü... Şekil, muhteva ve ahenk mükemmeliyeti bakımından şiirde müstesna bir yere sahip olan bu seçkin mısralar, zaman zaman gönlümüzümün, hafızamızın ve dilimizin misafiri olurlar. Bu güzeller güzeli unutulmaz mısralar, Divan şiirimizin ustalarından Koca Râgıp Paşa´nın "Eğer maksudeserse mısra-ı berceste kâfidir." mısraında ifade ettiği üzere birer ´eser´; Bâkî´nin "Bakikalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş." mısraında ifade ettiği gibi birer ´hoş sadâ´ hükmünde
40 TL.
Osman Gazi´nin göğsünden çıkan ulu çınar, bütün dünyayı dal ve budaklarıyla haşmetle kucakladıktan sonra tarih sahnesinde yerini almıştır. Bir zamanlar dilleri ve dinleri farklı 60´dan fazla milleti, gölgesi altında huzur ve adaletle dinlendiren ve barış içinde asırlarca yaşatan Osmanlı Devleti, günümüzde hala anlaşılmayı beklemektedir. 623 yıl kıtaları ve devletleri yönetme ve huzur içinde yaşatma kudretini gösteren bir devlet geleneğini, elbette ayakta tutan birtakım manevi dinamikler bulunmaktaydı. Osm
60 TL.
Kitap kemiyetten çok keyfiyetin dünyasıdır. Hecelerin sessiz rakslarının dünyasının sonsuz şarkısıdır kitap Sadece nazariyelerin sesi değil Üstelik nazari yani teorik fikirler tabiatın sesli üçgenidir. Unutmayalım geometri daha çok, çok sesli bir işaret, bir ayet olan tabiatın mücerret ifadesidir. Tabiat kâh açık kâh kapalı bir kitap Uçsuz bucaksız bir bilgi örgüsünün, manzumesinin sır manzumesidir. Sırrını sadece kendisini okuyana, dinleyene, dikkatlice nazar edene, soru sorana, düşünene açan, okuyunca siz
40 TL.
Sağlıklı, başarılı bir anne, baba ve eş olmak isteyenler şu açıklamalarımızı çok iyi değerlendirmelidirler. 1.Evlenmeden önce evliliğin ne olup, olmadığı öğrenilmelidir. Evlilik Okulu(Mariage School) bunun için vardır. 2.Hamile kalmadan önce, çocuk tanınmalıdır. Anne Baba Okulu (Mother and Father School) programları normal şartlarda beşyüz saatlik dersten oluşmaktadır. 3.Hamile kaldıktan sonra dokuz ay, on günlük dönemde doğacak çocuğun psikososyal sağlığı için de koruyucu önlemler bulunmaktadır. Bunların
20 TL.
Tükendi
Röportaj, bir yazarın çeşitli kimseler, kavramlar ve olaylarla ilgili konuya hakim kişilerin görüşlerini naklettiği inceleme ve araştırmalarına kendi görüşlerini de ekleyerek oluşturduğu yazı türüdür. Ruşen Eşref´in Diyorlarki´si ile başlayan bu türün edebiyatımızda çok fazla örneği yoktur. Bu türün önemli isimlerinden biri olan Feridun Kandemir, eserleriyle kültürümüze hizmet etmiş önemli tarihçilerimizdendir. O tarihçi kimliğinin yanında edebi yönü de olan üretken bir yazarımızdır. Elinizdeki eser, onu
15 TL.
Tükendi
Bilgisizlikten çorak ve çatlayan topraklara bir yudum sudur öğretmen… Mevlana’nın, Yunus’un sevgi bahçelerinden inciler;Itri’nin bestelerinden Veysel’den güller deren hisler… Karlı ovalardan yemyeşil vadilere yürüyen;dağ yamaçlarında açan kardelen çiçeklerinin umut ışığıdır… Geleceğin alın çizgisi,suda göz halkalarıdır,fırtına öncesi…Bir fırtına ki hemen ardından güneş doğar. Sevginin bilginin güneşi,bulutsuz masmavi dünyalara sıcacık bir bahar kokusu yayar. Büyük düşünceleri,hedefleri ve küçücük yürek
13 TL.
Tükendi
“Bu memleketi saadete götürecek yolun demokratik sistem, çok partili sistem olduğunu söyledik. Biz inanıyorduk ki, şayet bu millet kendi işlerini kendi eline alacak olursa, kendi kaderine sahip olacak olursa, memleketi ıstıraba sevk eden şikâyetler kendiliğinden yoluna girecektir. Biz buna inanarak çalıştık. “ “…siyasi hayatta muvaffakiyetin başlıca düsturunun samimiyet olduğuna kaniim. İdare vazifesini üzerine almış insnalarda samimiyet olmadıkça memlekete hizmet etmenin, muvaffak olmanın mümkün olmayac
17 TL.
Tükendi
Çocukları ve gençleri başarıya ulaştırmanın en önemli şarlarından birisi onları tanımaktır. Çocukları ve gençleri yetiştirirken, tedbirde kusur etmemek, bilgiden yararlanmak, hata yapmamak lazımdır. Çocuklarda ve gençlerde psiko-sosyal gelişim evreleri, bu konuda aileye düşen görevler bilinmelidir.
15 TL.
Tükendi
"Ah nerede o eski ramazanlar" demek için çokça sebebimiz var. Çünkü eski ramazanlar sosyal hayatın tümüyle düzenlendiği bir aydı. Günler öncesinden halkın bu ayı daha rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmesi için hükümet tarafından bazı tenbihnâmeler neşredilirdi. Öyle ki insanların ibadetlerini rahat yapabilmesi, oruçlarını daha rahat tutup, düzenli bir şekilde teravih namazlarına devam edebilmeleri için mesai saatleri düzenlenirdi. Ramazan-ı şerifin gelmesi de gitmesi de ayrı bir alemdi. Berat kandiliyle ba
60 TL.
Allah ın varlığını kavramak, insan düşüncesinin doğal bir sonucudur. Evrenin ve kendi varlığının bilincine varan insan, bu varlığın hangi kaynaktan geldiğini, nasıl hayat bulduğunu aramış ve bu arayışları onu Allah a ulaştırmıştır. İnsan; yüzyıllar içinde yaradılışının amacını düşünmüş, araştırmış ve vardığı sonuçlar onu hep aynı varlıkla buluşturmuştur. Allah! Allah nedir? Allah evreni neden yarattı? Allah bütün canlılar yanında, insanı niçin yarattı? Yaradılışının karşılığı ne olmalıdır? Maddesel
9.26 TL.
Tükendi
Türk ve dünya edebiyatıyla fikir hayatının öncülerinin başında gelen Mevlana Celaleddin-i Rumi milletimizin varlığı ve eserleriyle övünç duyduğu büyük bir velidir. Geride bıraktıklarıyla Doğulu ve Batılı birçok aydının ilham kaynağı, onun yolunda gidenlerin de ışığı olmuştur. İnsanların ve bilhassa gençlerimizin bu büyük dehanın sonsuz zenginliklerle bezeli fikir sofrasında ihtiyaç duydukları herşeyi bulacakları inancındayız.
25 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 17 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1